Archive

Monthly Archives: December 2015

Có một khu vườn, mọc đầy những cây hoa nhỏ. Mỗi ngày lại có mấy cơn mưa vội, ào xuống thoáng chốc. Nắng chưa tắt mà mưa đã dứt. Mưa làm đất bắn lên những chấm nâu li ti thơm thơm và khô rất nhanh. Nắng chỉ không kịp làm bay hơi mấy khoảnh nước mưa trong vắt, trong đến mức như nghe thấy một tiếng chuông bạc đang rung mơ hồ. 

Nếu như đúng lúc ấy có một chim sẻ màu lam, nghiêng cái mỏ soi bóng xuống mặt nước nhỏ. Nếu như tất cả những bông hoa đều trắng vui mừng. Nếu những chấm đất nâu toả hết sức mùi hương của chúng. 

Thì, em yêu anh như thế đấy.