MUJI Women’s Linen Collection

MUJI Women’s Linen Collection

Ôi hôm nay mình đã phát cuồng với đống màu nâu, be, trắng, đen này. Lần đầu tiên vào Muji Store ở bên Sing, màu sắc, design, với những thiết kế cho những đồ tỉ mẩn li ti lít tít kiểu người Nhật làm mình mê mệt chẳng muốn bước chân ra nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: