Rừng thông – Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt

2013-07-03 12.11.06Nghỉ chân giữa lưng chừng núi, phía dưới kia là hồ, trên cao là bầu trời nắng. Có một tích tắc ở đây mới hiểu được sâu sắc thế nào là thoát hết mọi ưu phiền. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: