“Slipping Through My Fingers”

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile
I watch her go with a surge of that well known sadness
And I have to sit down for a while
The feeling that I’m losing her forever

Trong 10 bài hát quốc tế hay nhất về mẹ mà tôi xem sáng nay, thì bài hát của ABBA này làm tôi xúc động nhất. Có thể vì tôi đọc nó vào đúng thời điểm tôi đang quá suy nghĩ về vấn đề con cái. Hình ảnh mang ba lô rời nhà vào buổi sáng, vẫy tay chào tạm biệt đúng là Sao Nhỏ hàng ngày đến trường. Mặc dù bây giờ con còn bé bỏng nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tôi biết đến cảm giác thấy con lớn khôn và dần xa rời vòng tay bố mẹ. Một ngày nào đó sẽ là cái vẫy tay tạm biệt để con bước ra thế giới đã trở nên mênh mông của con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: