Trà

Gói trà xanh nằm lăn lóc trong ngăn kéo, hôm nay nhìn thấy bỗng nhiên thấy thèm mùi thơm của trà quá. Và chỉ cần bóc một chút cái vỏ nilon của nó là thấy mùi chan chát, mộc mộc của bột trà toả ra rồi. Trà nóng, ngon, làm thơm cái ngày nhàn rỗi ngồi chơi của mình 😦

20130814-110959.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: