Make A Wish

Mảnh và thi thoảng lại ánh một chút ánh sáng của chất vàng hồng, dòng chữ Make A Wish nằm êm ru trên ngực như hứa hẹn một phép màu.

2013-06-10 10.26.29

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: