Tháng 12

Những ngày nắng đẹp này, lúc nào cũng có thể vui thích được. Có lúc vì một cái khăn quàng nhẹ, nhưng khi trải ra nó rộng như muốn bay tung lên. Có lúc vì một góc ngồi cho bữa tối ở cuối phòng, nơi nhìn thấy được mọi người mà chẳng mấy ai để ý đến mình. Có thể vì rẽ vào hiệu sách không mong chờ gì mà lại nhặt được mấy cuốn. Món quà màu trắng và bạc chờ đợi đã lâu. Hay nắng chiếu sâu vào bếp làm một khoảng nhỏ cho con trai ra sưởi chân.
Xin chào tháng Mười Hai, tháng yêu thích của tôi. Từ hôm nay có thể bắt đầu mừng vui cho năm mới và cho Tết rồi.

20131201-224521.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: